วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555กิจกรรมกระดานสนทนา มี 4 แบบ คือ
  1. กระดานถาม-ตอบ    เมื่อเข้าแล้วจะพบปุ่ม "เพิ่มคำถามใหม่"
  2. กระดานทั่วไป  เมื่อเข้าไปแล้วจะพบปุ่ม "ตั้งกระทู้"
  3. กระดานหัวข้อเดียวอย่างง่าย  จะแสดงหัวข้อ และสามารถถามตอบ ได้เลย
  4. หนึ่งคนหนึ่งกระทู้ เมื่อเข้าไปแล้วจะพบปุ่ม "ตั้งกระทู้"  และจะหายไปเมื่อได้ตั้งกระทู้แล้ว
การตั้งกระดานสนทนามักมีปัญหาว่าเมื่อสร้างกิจกรรมแล้ว  นักเรียนไม่สามารถตั้งกระทู้ได้ และ กระดานถาม-ตอบ มักมองไม่เห็นคำตอบของคนอื่น ซึ่งต้องตั้งคำถามก่อนถึงจะมองเห็นคำตอบของคนอื่น

ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยเข้าไปเซ็ตที่กระดานแต่ละกระดานโดยตรง
  •  แท็บ "การตั้งค่า"  หัวข้อ "ทุกคนต้องเป็นสมาชิกกระดานนี้"  เลือก "ใช่, ตลอดเวลา 

  • แท็บ "Override Permissions" คลิ๊กที่  Authenticated User

  •  คลิ๊กคอลัมน์ Allow (ช่องที่ 2)  ในหัวข้อ "ตั้งกระทู้ใหม่" และ "แสดงโสแบบ ถามตอบเสมอ"


  •  หากต้องการจะตั้งค่ากระดานทั้งหมดในประเภทรายวิชา  ที่มีรายวิชาย่อยๆ หลายรายวิชา เพื่อจะได้ไม่ต้องตั้งค่าในทุกกระดาน  ก็ต้องเซ็ตค่านี้ใน ประเภทรายวิชาแทน